Публикуване на годишен финансов отчет
Тамплиер ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Тамплиер ООД
Седалище:
гр. София, ул. Калоян 8
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121226209
Управител:
Илко Йоцев
Главен счетоводител:
Росица Гуцова
Одитор:
Евгений ИвановПолезни връзки:

-->