Публикуване на годишен финансов отчет
БОНУС 96 ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БОНУС 96 ООД
Седалище:
гр. СОФИЯ ул.ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ №151
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121270021
Управител:
ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ
Главен счетоводител:
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ
Одитор:
Николай ОрешаровПолезни връзки:

-->