Публикуване на годишен финансов отчет
ОФИС.БГ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ОФИС.БГ АД
Седалище:
гр. СОФИЯ, БУЛ. КНЯЗ ДОНДУКОВ 82
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121365843
Управител:
ВАСИЛ КЕРЕМИДЧИЕВ
Главен счетоводител:
ЯНИЦА СТЕФАНОВА
Одитор:
Милка ПандаклиеваПолезни връзки:

-->