Публикуване на годишен финансов отчет
АЛ МАКС ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
АЛ МАКС ЕООД
Седалище:
гр.София, жк.Хиподрума, бл.119
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121381114
Управител:
Методи Димов
Главен счетоводител:
Клавдия Луканова
Одитор:
Aлиция ПрофироваПолезни връзки:

-->