Публикуване на годишен финансов отчет
СОВА 5 АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СОВА 5 АД
Седалище:
СОФИЯ Р-Н ЛОЗЕНЕЦ УЛ.МИЛИН КАМЪК №7 ЕТ.3 АП.7
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121390960
Управител:
ВАСИЛ ТОНЧЕВ
Главен счетоводител:
ДИМИТЪР МИТКОВ
Одитор:
Владо ПоповПолезни връзки:

-->