Публикуване на годишен финансов отчет
ФАСТ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ФАСТ ЕООД
Седалище:
гр. СОФИЯ ОВЧА КУПЕЛ БЛ 501 ВХ В АП 7
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121403920
Управител:
М. СИЯМ
Главен счетоводител:
СН.ИГНАТОВАПолезни връзки:

-->