Публикуване на годишен финансов отчет
РИНГ-С.В. АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
РИНГ-С.В. АД
Седалище:
гр. София, бул. Цариградско шосе № 27
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121429452
Управител:
ИВАЙЛО ГЮРОВ
Главен счетоводител:
ЛИЛЯНА ВАШАРОВА
Одитор:
АФА ООДПолезни връзки:

-->