Публикуване на годишен финансов отчет
Фондация Живот за всички - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Фондация Живот за всички
Седалище:
гр. София, ж.к. Левски, ул. 568 № 25
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121437132
Управител:
Eлена Илиева
Главен счетоводител:
Eлена Илиева
Одитор:
Радка БоевскаПолезни връзки:

-->