Публикуване на годишен финансов отчет
Михаел Хубер България ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Михаел Хубер България ЕООД
Седалище:
гр. София, бул. Цариградско шосе 113
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121440274
Управител:
Панайотис Панагулиас
Главен счетоводител:
Ваня ГеренскаПолезни връзки:

-->