Публикуване на годишен финансов отчет
САНТЕЛ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
САНТЕЛ ЕООД
Седалище:
гр. София, ул. "Акация" № 12
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121442193
Управител:
Лукас Лука
Главен счетоводител:
Росица Русинова
Одитор:
Радосвета ВеселиноваПолезни връзки:

-->