Публикуване на годишен финансов отчет
СОФИЙСКА КОМПАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И РАЗВИТИЕ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СОФИЙСКА КОМПАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И РАЗВИТИЕ АД
Седалище:
СОФИЯ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ И ПЛ. РУЧЕЙ - БЦ БЪЛГАРИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121452255
Управител:
ВЛАДИМИР БОГОМИЛОВ ЛЮБИКОВ
Главен счетоводител:
Й.ДИМИТРОВА
Одитор:
Георги Хаджийски



Полезни връзки:

-->