Публикуване на годишен финансов отчет
Ф.К. ПИ. ЕМ. СИ - СЕМПЕРА АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Ф.К. ПИ. ЕМ. СИ - СЕМПЕРА АД
Седалище:
гр. София, бул. Цар Борис ІІІ № 204
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121512357
Управител:
Мелине Велева
Главен счетоводител:
К.Батаклиев
Одитор:
Васил КалайджиевПолезни връзки:

-->