Публикуване на годишен финансов отчет
ЕЛИТ ЛИЗИНГ ХОЛДИНГ ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЕЛИТ ЛИЗИНГ ХОЛДИНГ ЕАД
Седалище:
СОФИЯ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ И ПЛ. РУЧЕЙ - БЦ БЪЛГАРИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121516010
Управител:
САША ИГНАТОВА АНГЕЛОВА
Главен счетоводител:
Л.МАТКОВА
Одитор:
Георги ХаджийскиПолезни връзки:

-->