Публикуване на годишен финансов отчет
НТК ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
НТК ООД
Седалище:
гр. София, София 1505, ул. "Буная" № 4, ет. 6
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121550991
Управител:
инж. Борислав Димчев Чакърски
Главен счетоводител:
Роза Борисова БешинскаПолезни връзки:

-->