Публикуване на годишен финансов отчет
Медиком 2000 ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Медиком 2000 ООД
Седалище:
гр. София, жк.Младост3 бл 321А ап 36
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121651976
Управител:
Мария Бибишкова
Главен счетоводител:
Лидия ДимитроваПолезни връзки:

-->