Публикуване на годишен финансов отчет
ТЕЛЕКОН КО - АЛАДЖЕМОВ И СИЕ - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ТЕЛЕКОН КО - АЛАДЖЕМОВ И СИЕ
Седалище:
гр.София, бул. Илиянци №29
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121731155
Управител:
Събчо Аладжемов
Главен счетоводител:
Калина Аладжемова
Одитор:
Румяна ПашоваПолезни връзки:

-->