Публикуване на годишен финансов отчет
ДЕЛФИН КОМПАНИ ООД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи

• Протокол от общото събрание

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ДЕЛФИН КОМПАНИ ООД
Седалище:
гр. Разград, ул. Неофит Рилски 5
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121740275
Управител:
Ахмад Кхалуф
Главен счетоводител:
ДЗЗД МИРЕЯ
Предмет на дейност:
Търговия на едро и дребно с дрехи и артикули втора употребаПолезни връзки:

-->