Публикуване на годишен финансов отчет
МАГРО МАРКЕТ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МАГРО МАРКЕТ ЕООД
Седалище:
ГР.СОФИЯ УЛ.СПАС ГИНЕВ №40 БЛ.5 ВХ.А АП.6
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121778272
Управител:
РУМЕН МАНОЛОВ ДАНАИЛОВ
Главен счетоводител:
ТИНКА СТОЯНОВА ХАДЖИИЛИЕВА
Одитор:
Маргарита РадеваПолезни връзки:

-->