Публикуване на годишен финансов отчет
Грей България ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Грей България ЕООД
Седалище:
София, ул.Мизия 23, ет2
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121783198
Управител:
Дан-Пол Медрея
Главен счетоводител:
Вероника Петрова
Одитор:
Стоянка ДамяноваПолезни връзки:

-->