Публикуване на годишен финансов отчет
Юниливър България ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Юниливър България ЕООД
Седалище:
гр. София ж-к Младост 4 Бизнес парк "София" бл 3 ет 1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121796402
Управител:
Едуард Стефан Гонгоние
Главен счетоводител:
Димитър Стоянов Даскалов
Одитор:
Росица БотеваПолезни връзки:

-->