Публикуване на годишен финансов отчет
РОЕЛ-98 ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
РОЕЛ-98 ООД
Седалище:
София, ул. Хр Смирненски 53
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121798467
Управител:
Роберт Левиев
Главен счетоводител:
Драгойка Христова
Одитор:
Стефана СтоицеваПолезни връзки:

-->