Публикуване на годишен финансов отчет
БОРА ИНВЕСТ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БОРА ИНВЕСТ АД
Седалище:
СОФИЯ, УЛ.ТРИАДИЦА 3
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121805666
Управител:
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
Главен счетоводител:
ДЕНИЦА ДЕНЕВА
Одитор:
Василка ЛечеваПолезни връзки:

-->