Публикуване на годишен финансов отчет
Немечек ООД - годишен финансов отчет за 2008
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
2008
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
Немечек ООД
Седалище:
София 1202 ул.Индустриална 11
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121808541
Управител:
Георги Светославов Брашнаров
Главен счетоводител:
Мария Ярославова Маринова
Одитор:
Антоанета Иванова Кабакчиева
Предмет на дейност:
разработка и продажба на продукти и услуги в областта на информационните технологииПолезни връзки:

-->