Публикуване на годишен финансов отчет
Немечек ООД - годишен финансов отчет за 2008
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
2008
- липсват такива


Начална страница

Немечек ООД - годишен финансов отчет за 2008

Справка за финансовите резултати
стр. 1  2  3  4  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->