Публикуване на годишен финансов отчет
ТЕНАКС 99 ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ТЕНАКС 99 ООД
Седалище:
София -1632
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121838794
Управител:
Юлиян Костадинов
Главен счетоводител:
М.КолеваПолезни връзки:

-->