Публикуване на годишен финансов отчет
ТРАНС ЦИМЕНТ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ТРАНС ЦИМЕНТ ЕООД
Седалище:
гр. София, ж.к. Младост 3 бл.368 ет.3
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121850921
Управител:
Илиян Тенев
Главен счетоводител:
Петра Божикова Маринова
Одитор:
Динко СтаневПолезни връзки:

-->