Публикуване на годишен финансов отчет
ОАЗИС МУСО АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ОАЗИС МУСО АД
Седалище:
СОФИЯ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ И ПЛ. РУЧЕЙ - БЦ БЪЛГАРИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121885573
Управител:
МАРИАНА ТОДОРОВА ДЖУКАНОВА
Главен счетоводител:
К.ИВАНОВА
Одитор:
Георги ХаджийскиПолезни връзки:

-->