Публикуване на годишен финансов отчет
ЕТ ЕМСИДИ 2000 - годишен финансов отчет за 2009
• Отчет за приходите и разходите

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ЕТ ЕМСИДИ 2000
Седалище:
гр.София,кв.Дружба 999, ул. 6-та №2
ЕИК/БУЛСТАТ:
121914153
Управител:
Валентина Парушева Борисова
Главен счетоводител:
Жана Гаврилова
Одитор:
нямаПолезни връзки:

-->