Публикуване на годишен финансов отчет
СЛАТИНА АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СЛАТИНА АД
Седалище:
гр.Самоков 2000 бул."Софийско шосе " № 15
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG122007571
Управител:
Ивайло Боянов Аврамов
Главен счетоводител:
Красимира ПоповаПолезни връзки:

-->