Публикуване на годишен финансов отчет
НАЧЕВ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
НАЧЕВ ООД
Седалище:
гр. Ботевград, ул. Цар Освободител №32
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG122041709
Управител:
Валентин Димитров Начев
Главен счетоводител:
Георги Георгиев
Одитор:
Иванка ТаневаПолезни връзки:

-->