Публикуване на годишен финансов отчет
ФЕРОХРОМ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ФЕРОХРОМ АД
Седалище:
гр. КАЗАНЛЪК, ул.Макариопоски 31
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG123027751
Управител:
ИВАН КОЛЕВ
Главен счетоводител:
Албус 98 ООД
Одитор:
Елеонора ЧервенковаПолезни връзки:

-->