Публикуване на годишен финансов отчет
ХЛЕБО-2000 АД - годишен финансов отчет за 2008
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
ХЛЕБО-2000 АД
Седалище:
Стара Загора, кв."Три чучура-център" 40
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG123528958
Управител:
Венелин Георгиев Каравичев
Главен счетоводител:
Даниела Янчева Каравичева
Одитор:
Елена Дянкова
Предмет на дейност:
Търговия с хран.стокиПолезни връзки:

-->