Публикуване на годишен финансов отчет
ХЛЕБО-2000 АД - годишен финансов отчет за 2008
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2008
- липсват такива


Начална страница

ХЛЕБО-2000 АД - годишен финансов отчет за 2008

Баланс
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->