Публикуване на годишен финансов отчет
Булметал-трейдинг ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Булметал-трейдинг ЕООД
Седалище:
ГР.ГУРКОВО, УЛ."ПРОХОДА"№37
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG123630728
Управител:
КОЛЬО АТАНАСОВ
Главен счетоводител:
ДЕНКА НИКОЛОВА
Одитор:
Радинка СтоеваПолезни връзки:

-->