Публикуване на годишен финансов отчет
МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ АД
Седалище:
гр.ГЕН.ТОШЕВО, УЛ.ВЕЛКО АНГЕЛОВ 38
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG124033636
Управител:
КОЛЬО АТАНАСОВ
Главен счетоводител:
ДЕНКА НИКОЛОВА
Одитор:
Радинка СтоеваПолезни връзки:

-->