Публикуване на годишен финансов отчет
ОВЧАРОВСКИ ПЛАЖ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ОВЧАРОВСКИ ПЛАЖ АД
Седалище:
ГР. БАЛЧИК, К.З. "ОВЧАРОВСКИ ПЛАЖ"
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG124092168
Управител:
П. Пеев
Главен счетоводител:
И.Иванова
Одитор:
Иванка СилвестроваПолезни връзки:

-->