Публикуване на годишен финансов отчет
ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - ГТ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - ГТ АД
Седалище:
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG124503915
Управител:
Стелиян Стоянов
Главен счетоводител:
Боряна СтояноваПолезни връзки:

-->