Публикуване на годишен финансов отчет
АГРИ СС ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
АГРИ СС ЕООД
Седалище:
гр.Г.Тошево 9500, обл. Добрич, ул. В.Априлов 2
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG124533488
Управител:
Стелиян Стоянов
Главен счетоводител:
Донка БаклароваПолезни връзки:

-->