Публикуване на годишен финансов отчет
СЕВЕРНО ЧЕРНОМОРЕСКИ АЛИАНС - АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СЕВЕРНО ЧЕРНОМОРЕСКИ АЛИАНС - АД
Седалище:
с.Дуранкулак общ.Шабла
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG124614584
Управител:
Тодор Янков
Главен счетоводител:
Веселин Станев
Одитор:
Павлинка ПенковаПолезни връзки:

-->