Публикуване на годишен финансов отчет
СПОЙЛЕР - АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СПОЙЛЕР - АД
Седалище:
гр.Добрич пл."Свобода" 5 ет.10 офис 1002
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG124624297
Управител:
Ивайло Тасков
Главен счетоводител:
Веселин Станев
Одитор:
Павлинка ПенковаПолезни връзки:

-->