Публикуване на годишен финансов отчет
Украбул-МЦ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Украбул-МЦ ЕООД
Седалище:
гр. Хасково, ул. Родопи №24
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG126000300
Управител:
Добринка Канева Тодорова
Главен счетоводител:
Христо Николов Иванов
Одитор:
Валентина ДимитроваПолезни връзки:

-->