Публикуване на годишен финансов отчет
Прим АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Прим АД
Седалище:
Хасково, бул. "Съединение", 67
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG126089014
Управител:
Н. Киряков
Главен счетоводител:
И. Сиртова
Одитор:
Валентина УзуноваПолезни връзки:

-->