Публикуване на годишен финансов отчет
Антонио Кръстев АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Антонио Кръстев АД
Седалище:
гр.Хасково,бул."Съединене" 62
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG126736206
Управител:
Антонио Кръстев
Главен счетоводител:
Милка Иванова
Одитор:
Теньо БалтовПолезни връзки:

-->