Публикуване на годишен финансов отчет
ТРАКИЯ - ТАБАК ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ТРАКИЯ - ТАБАК ЕООД
Седалище:
гр. Ямбол
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG128002684
Управител:
Тодор Вълчев Стайков
Главен счетоводител:
Райна Ангелова Чиликова
Одитор:
Екатерина АргироваПолезни връзки:

-->