Публикуване на годишен финансов отчет
РУСЕГАЗ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
РУСЕГАЗ ЕООД
Седалище:
гр. РУСЕ, УЛ."ВАСИЛ АПРИЛОВ" 6
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG128508183
Управител:
РАДОСЛАВ ЖЕЧЕВ
Главен счетоводител:
ЗОЯ ДИМИТРОВА
Одитор:
Теодоси ГеоргиевПолезни връзки:

-->