Публикуване на годишен финансов отчет
Еврокомпакт ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Еврокомпакт ЕООД
Седалище:
гр. София, ул. "Тодор Каблешков" №14
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130101586
Управител:
Николай Миленков
Главен счетоводител:
Милен Стоев
Одитор:
Стоянка ДамяноваПолезни връзки:

-->