Публикуване на годишен финансов отчет
МБАЛ "СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МБАЛ "СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД
Седалище:
гр. ЛОМ ТОДОР КАБЛЕШКОВ 2
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130128163
Управител:
ПЛАМЕН ЦЕКОВ
Главен счетоводител:
Спасимира Кръстева
Одитор:
Пламен АнгеловПолезни връзки:

-->