Публикуване на годишен финансов отчет
ШРИ ЧИНМОЙ ЦЕНТЪР ЮЛНЦ В ЧАСТНА ПОЛЗА - годишен финансов отчет за 2011
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2011
Име на фирмата:
ШРИ ЧИНМОЙ ЦЕНТЪР ЮЛНЦ В ЧАСТНА ПОЛЗА
Седалище:
ул.Никола славков 41
ЕИК/БУЛСТАТ:
130166185
Управител:
Цв. Цеков
Главен счетоводител:
С.Димитрова
Одитор:
не подлежи
Предмет на дейност:
ЮЛНЦ В ЧАСТНА ПОЛЗАПолезни връзки:

-->