Публикуване на годишен финансов отчет
Кристал 2000 ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Кристал 2000 ООД
Седалище:
гр.София жк.Обеля 2,ул.Илия Георгов 1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130199947
Управител:
Евтим Славков
Главен счетоводител:
Г.Ненова
Одитор:
Стефан ЦоневПолезни връзки:

-->