Публикуване на годишен финансов отчет
МАРЕКС 2 ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МАРЕКС 2 ООД
Седалище:
гр. София, ул.Майски ден 45
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130214185
Управител:
Даниела Сашова Зайчарова
Главен счетоводител:
Стефка Анастасова Стойнова
Одитор:
Даниел БарутевПолезни връзки:

-->